head_banner

Slurry Ice Machine

  • Slurry Ice Machine

    Slurry Ice Machine

    Uppslamningsis är mjuk och har mindre iskristaller som förkyler fisk snabbt och håller dem friska. I kombination med leveranssystemet pumpas uppslamningen lätt till flera platser.

    Uppslamningsmaskinen är konstruerad för lång livslängd och lågt underhåll. Från fiskebåtar till land har vi en mängd erfarenheter och lösningar.